Astăzi, Agenția Proprietății Publice și Asociația de Arbitraj din Republica Moldova au semnat Memorandum de colaborare.

Conform legislației în vigoare a Republicii Moldova, statul este obligat să informeze societatea privind existența și beneficiile oricărei modalități de soluționare a litigiilor de drept, cum ar fi, spre exemplu, și arbitrajul. Spre regret, pînă în prezent, idea respectivă nu avea un răspuns așteptat din partea autorităților de stat.

Însă, anul curent situația s-a întors spre bine. Asociația de Arbitraj din Republica Moldova și Agenția Proprietății Publice au semnat un memorandum de colaborare, care, potrivit experților din domeniu de drept, demonstrează intenție și dorință a autorităților de stat de a extinde oportunități de a furniza informații pentru mediul de afaceri privind posibilitățile alternative de soluționare a litigiilor de drept.

Memorandumul semnat se bazează pe susținere a valorilor democratice și supremație a statului de drept, politică de dezvoltare în domeniul justiției prin intermediul instituțiilor de arbitraj din Republica Moldova și implementare a strategiilor fundamentale în acest domeniu la nivel național în colaborare cu autoritățile publice și structurile internaționale.

În cadrul memorandumului semnat, Agenția Proprietății Publice a Republicii Moldova, în persoana Directorului general Mihail RUSU și Asociația de Arbitraj din RM, în persoana Președintelui Asociației Valentin VIZANT, vor colabora în domeniul de organizare, desfășurare și participare la seminare, conferințe, întâlniri, instruiri de un format internațional și național, de atragere a specialiștilor calificați în domenii prioritare de activitate a Asociației de Arbitraj, și anume, arbitrilor, experților autohtoni și străini, specialiștilor din domeniu de justiție arbitrală.

Potrivit Președintelui Asociației de Arbitraj din RM Valentin VIZANT, acordul prezent va sista nu numai la participare în cadrul programelor și proiecte naționale și internaționale diferite, dar și la colaborare activă în scopul prevenirii unor acte de corupție și altor manifestări negative.

„Prezentul acord va stimula în comun dezvoltare a justiției arbitrale și arbitrajului în Republica Moldova. Acesta este un semnal foarte pozitiv pentru justiția noastră. Aș dori să subliniez faptul că cei care au recurs o dată la serviciile unei curți de arbitral, au obținut un grad suficient de încredere fața de această instituție. De aceea, din ce în ce mai multe persoane juridice care au simțit beneficiile arbitrajului, în mod permanent inserează clauza de arbitraj în contractele încheiate cu clienții săi”, – a menționat VIZANT. Scopul unei instituții de arbitraj este de a spori gradul de utilizare a arbitrajului național și internațional, precum și alte modalități alternative de soluționare a litigiilor, inclusiv medierea.

Republica Moldova face parte din circa 150 de state care au semnat și ratificat Convenția ONU privind recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine.

О Суде