Вице-спикер парламента, социалист Ион Чебан приветствовал молдавских педагогов на ежегодной учительской конференции, которая прошла сегодня в столице, пишет echo.md. Он отметил, что от качества образования зависят жизненные возможности и потенциал человека и подчеркнул, что власть должна позволить педагогам сосредоточить свои силы на учебном процессе, а не на бюрократических процедурах и отчетах. Чебан обозначил приоритетные задачи власти в этой области, подчеркнув, что необходимо обеспечить достойный уровень оплаты труда учителей, пересмотреть многие вопросы учебной программы и сосредоточиться на модернизации учебных заведений.Он также рассказал, что социалистам в мунсовете Кишинева за то время, когда он был там председателем фракции ПСРМ, удалось много сделать для поддержки сферы образования. Восстановлено несколько важных объектов, реализовано много новых проектов, в частности, разовая материальная помощь учителям, ежемесячная материальная помощь для учителей на проезд в городском транспорте, компенсация арендной платы за жилье для молодых специалистов и многие другие инициативы.Ион Чебан пообещал педагогам представить вскоре новые инициативы, которые будут обсуждаться с работниками сферы образования.

Nivelul de instruire determină costul de oportunitate și succesul în viață. De aceasta, niciodată nu am privit educația ca economie, ci ca o investiție.Timp de patru ani, cît am fost președintele fracțiunii PSRM din CMC, am pledat pentru creșterea bugetului alocat pentru sistemul educațional. În toți acești ani, în pofida problemelor și dificultăților care au existat, am reuțit să reabilităm mai multe obiecte importante de infrastructură, să asigurăm o motivație mai sporită pentru cadrele didactice, să realizăm multe proiecte noi.La inițiativa PSRM din CMC au fost acordate- un ajutor unic în mărime de 50% la salariul tarifar și o sumă fixă de 500 lei lunar cadrelor didactice din învăţămîntul primar şi secundar pentru 2700 de persoane, angajați ai instituțiilor de învățămînt timpurie (grădinițe – bucătari, ajutori de bucătari, ajutori de educători, asistenți medicali, personal auxiliar – anii 2017-2018).- ajutor material lunar în sumă de 70 lei, pentru 6710 cadre didactice din învăţămîntul preşcolar, primar şi secundar pentru circulația în transportul public urban (2018-2019);- compensație de 1000 lei lunar pentru achitarea chiriei tinerilor specialiști, angajați în perioada ultimilor 3 ani — 230 de tineri specialiști beneficiază de această compensație (dintre care 128 cadre didactice) începînd cu anul 2018, inclusiv se achită și pentru anul 2019 în continuare;- anual mijloace cu destinaţie specială (în sumă de 150,0 mii lei) angajaţilor instituţiilor de educaţie timpurie pentru efectuarea investigaţiilor medicale obligatorii;- pentru susținerea copiilor din familiile social-vulnerabile anual se acordă la 8000 de copii a cîte 700 de lei pentru școlarizare;- ajutor material anual unic a cîte 2000 lei la nașterea a 3-lea copil și începînd cu primul din familii social-vulnerabile;- a fost aprobată decizia și regulamentul privind susținerea financiară lunară a cîte 700 lei a familiilor cu 3 și mai mulți copii, care frecventează grădiniță;- au fost aprobate regulamentele – serviciului de sprijin pentr familii cu copii, care le dă dreptul la un ajutor material în sumă de 4000 lei per copil, inclusiv se referă și la cadrele didactice acest ajutor (au beneficiat 2500 de familii în suma de 10 mln de lei) și serviciul monetar care dă dreptul pîna la 6000 lei de persoană (120 de persoane au beneficiat de acest ajutor printre care și profesori pensionari, invalizi aflați în situație de risc);- subvenții anuale pentru închirierea manualelor pentru sute de elevi- anual de către CMC a fost alocate peste 30 mln de lei pentru odihnă de vară a 20 mii 80 copii în tabere de odihnă;- scutirea integrală de plată a 3565 copii pentru odihna estivală.Sînt doar cîteva lucruri elaborate, promovate sau susținute, perfecționate la inițiativa mea sau colegilor mei.Dar acest lucru nu este nici pe departe suficient pentru munca pe care o depund cei din sistemul educațional, dar și pentru dezvoltarea sistemului în ansamblu. Trebuie să lăsăm pedagogii să se concentreze pe instruire și nu pe proceduri birocratice, rapoarte, etc. Să asigurăm un nivel decent de remunarare a muncii, să revizuim multe aspecte ce țin de curricula încărcată și să ne concentrăm pe modernizarea instituțiilor de învățămînt, despre toate acestea un pic mai tîrziu.Știu că toate aceste lucruri sînt posibile. In scurt timp vom veni cu multe detalii noi și alte inițiative concrete pe care urmează sa le consultam cu toți factorii și actorii din sistem. Le-am dorit succes în preajma noului an școlar tuturor cadrelor didactice și angajaților din sistemul educațional.Scurt video de la conferința municipala de astăzi.

Gepostet von Iv Ceban am Freitag, 23. August 2019

фото: aif.md